Vragen

Wat is een handelsagent?
De handelsagent is een onafhankelijke (zelfstandig) tussenpersoon die permanent de belangen van zijn principaal vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor het onderhandelen en/of sluiten van contracten (verkoop, aankoop) voor zijn rekening. Juridisch gezien is het een mandaat van gemeenschappelijk belang, waarbij de principaal en de handelsagent een economisch belang hebben bij de uitvoering van de verrichtingen die door de eerste aan de tweede zijn toevertrouwd.

Wat is de rol van een handelsagent?
De handelsagent is weliswaar onafhankelijk, maar maakt integraal deel uit van het verkoopteam van de onderneming die hem een mandaat verleent. De missie bestaat uit het het vinden van nieuwe klanten en het onderhouden van de bestaande. Frequent klantcontact, het onderhandelen van prijzen hoeveelheden en levertijden. De aftersales kan ook een onderdeel vormen van het takenpakket.

Hoe wordt de handelsagent betaald?
De handelsagent ontvangt geen salaris, maar provisies op basis van de verkopen. De hoogte wordt door de principaal en de handelsagent in overleg wordt bepaald. Dit is over het algemeen een percentage van de succesvol afgeronde verkopen of activiteiten van de agent. De hoogte van het percentage hangt af van de sector, de producten of diensten en van van het propsectiegebied. In principe ontvangt de handelsagent een zeer hoge vergoeding als hij goed verkoopt. Hij verdient echter geen provisie als hij niets verkoopt. De hoogte van de provisie is voor de handelsagent van belang als motivatie om verkopen te realiseren en natuurlijk om zichzelf van een correct inkomen te voorzien.

Waarom een verkoopagent gebruiken in plaats van een vertegenwoordiger, een zakelijke medewerker of een werknemer?
De belangrijkste reden om een handelsagent aan te nemen is het vermijden van personeelskosten. Een verkoopmedewerker ontvangt salaris vanaf de eerste dag, zonder dat hij of zij verkopen heeft gerealiseerd. Een handelsagent wordt pas uitbetaald op het moment dat een product is verkocht. Het feit dat de handelsagent voor meerdere opdrachtgevers werkt is een voordeel. Hij heeft een betere kennis van de markt en de vooruitzichten heeft dan een verkoopmedewerker die zich enkel richt op een beperkt segment van de markt (dat van zijn werkgever). Aangezien de kosten van een handelsagent bovendien rechtstreeks in verhouding staan tot zijn resultaten, beperken de ondernemingen hun risico’s en kosten

Wat kan een handelsagent in Frankrijk voor mij betekenen?
Fransen spreken in vergelijking met Nederlanders, op nummer 2 in Europa, weinig Engels. Volgens de ranking van Education First is Frankrijk bij de 8 landen in Europa waar men het minst Engels spreekt. Om succesvol zaken in Frankrijk te doen is de Franse taal een must. Daarnaast is voor veel bedrijven het van essentieel belang een commercieel persoon ter plaatse te hebben. Niet enkel om snel te kunnen schakelen met de klanten maar eveneens het volgen van markttrends en het gedrag van concurrenten. Daarnaast is de handelsagent bekent met de cultuur en de markt. Een gedegen marktonderzoek kan daarom snel en nauwkeurig worden uitgevoerd.